Komplett telferprogram i standardutförande

Ett komplett produktprogram av standard lintelfrar och kättingtelfrar.

Lintelfer Lintelfer
  • Automatkrok
  • Lyftok kundanpassade speciallyftok
  • Överlastskydd LKV
  • Kollisionsskydd för kranar
  • Drifttidsmätare för kranar