Staglinemätare /Linkraftmätare / The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D

PIAB RTM-D Staglinemätare / Linkraftmätare är ett  mikroprocessorstyrt instrument för noggrann mätning av dragkrafter i belastade linor. Typiska användningsområde är kontroll av staglinor till master, kraftledningar, luftledningar, lyftlinor, bärlinor till strömlinor inom järnvägen, bogserlinor etc. PIAB RTM-D  Staglinemätare / Linkraftmätare monteras direkt på linan och mätvärdet visas på displayen. Direkt avläsningsbar utan omräkningstabeller.

Uppmätning av linkrafter till vejerräcken för trafikseparering mm.

 

Klicka här för Film staglinemätare 

 

Jag önskar mer information om PIAB/Gigasense staglinemätare.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
PIAB/Gigasense Staglinemätare, linkraftmätare, The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D PIAB/Gigasense Staglinemätare, linkraftmätare, The PIAB Rope Tenson Meter RTM-D
Staglinemätare PIAB,Mätinstrument för staglinor Mätinstrument för staglinor, linkraftmätning
  • Dynamometer
  • Överlastskydd för EX miljö
  • Lastlänk med kontaktfunktioner
  • Axelgivare för kraftmätning
  • Övervakningssystem